Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận VCA đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Kiến Vàng Group được cấp bởi tổ chức IAF của Canada.

Link tra cứu : https://kienvang.com/iso

ChatZalo Máy bàn024.36.422.422 Hotline0824.422.422