Dự án chuyển văn phòng ngân hàng OCB chi nhánh Sài Gòn

5/1/2024  
(Kiến Vàng Group) - Dự án chuyển văn phòng ngân hàng OCB đã được Kiến Vàng Group triển khai xuất sắc với sự hài lòng tuyệt đối từ quý khách hàng ngân hàng OCB.
Dự án chuyển văn phòng ngân hàng OCB chi nhánh Sài Gòn

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Sắp xếp và đóng gói văn phòng phẩm

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Đóng gói máy tính máy in

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Đồ đạc dụng cụ được đóng gói bằng thùng carton và tập kết gọn gàng.

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Kiểm đếm đồ đạc cẩn thận tỉ mỉ

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Đóng gói các thiết bị điện tử

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Đóng gói bàn ghế văn phòng

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Chuyên viên tháo và đóng gói hệ thống máy chủ

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Đóng gói các thiết bị điện tử

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Đóng gói các thiết bị mộc

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

Vận chuyển đồ đạc

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

chuyển văn phòng ngân hàng ocb

ChatZalo Máy bàn024.36.422.422 Hotline0824.422.422