Chuyển văn phòng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

25/1/2021  
Chuyển văn phòng Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam từ Đoàn Trần Nghiệp về trụ sở mới tại Hoàng Quốc Việt
Chuyển văn phòng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hình ảnh thực tế chuyển trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

ChatZalo Máy bàn024.36.422.422 Hotline0824.422.422