Hợp đồng chuyển văn phòng trọn gói

29/5/2024  
Kiến Vàng xin gửi đến quý công ty hợp đồng chuyển văn phòng mới nhất. Link tải bản mềm có ở phía cuối bài viết.
Hợp đồng chuyển văn phòng trọn gói

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ……/2023/HĐDV

 

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khoá XI;
  • Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên.

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2023. Tại Văn phòng Công ty cổ phần Kiến Vàng Group.

Chúng tôi gồm:

 

BÊN A: ................................................................................................................

- Địa chỉ: .........................................................................................................................................

- Mã số thuế: ..................................................................................................................................

- Đại diện: ...............................................  Chức vụ: ........................................................

- Điện thoại: .......................................................  Fax:..................................................................

- Tài khoản số: ................................ Tại ngân hàng: ................................................................

 

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN VÀNG GROUP

- Địa chỉ: Phòng 404, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số thuế: 0103835970

- Đại diện: Ông Trần Văn Minh                         Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 024.36.422.422                                        

- Tài khoản số: 11086868 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK).

 

Sau khi xem xét bàn bạc hai bên đã đi đến thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản cụ thể sau:

 

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

            1.1. Bên A giao cho Bên B thực hiện các công việc tháo dỡ, đóng gói, bao bọc, vận chuyển tài sản, và vật dụng của Bên A (Báo giá chi tiết hoặc Phụ lục đính kèm Hợp đồng).

            1.2. Sau khi vận chuyển đến nơi Bên A yêu cầu, Bên B lắp đặt, sắp xếp theo đúng thiết kế mà Bên A đưa ra trong phạm vi khả năng, năng lực của Bên B.

 

ĐIỀU II: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN.

2.1. Thời gian thực hiện vận chuyển:

       Bên B thực hiện tháo dỡ và vận chuyển vào: …/…/2023.

2.2. Nơi và địa điểm vận chuyển:                

...........................................................................................................................................................  - Địa chỉ chuyển đi:.......................................................................................................................................

 - Địa chỉ chuyển đến:..................................................................................................................

 

 

 

ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên A:

            - Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo điều 4 của Hợp đồng này.

            - Tạo điều kiện làm việc với ban quản lý các tòa nhà để Bên B làm việc được thuận lợi.

            - Những đồ vật quý giá: Như trang sức, vàng, bạc, đá quý, tiền, đô la (nếu có) … Bên A tự bảo quản, nếu xảy ra mất mát Bên B không chịu trách nhiệm.

            3.2. Trách nhiệm bên B:

            - Thực hiện đúng nội dung các điều khoản trong Hợp đồng, đảm bảo các vật dụng trong văn phòng khi vận chuyển được đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng khi di dời.   

            - Trong trường hợp bị mất mát, đổ vỡ (lỗi được xác nhận do bên B gây ra) Bên B phải bồi thường cho Bên A giá trị đồ vật, vật dụng theo giá thị trường tại thời điểm đó.

            - Riêng thùng carton 5 lớp bên B thu hồi lại, nếu Bên A làm mất thùng hoặc muốn để lại sử dụng thì Bên A phải thanh toán cho bên B là: 25.000 đ/thùng.

 

ĐIỀU IV: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

............................................................ 4.1. Giá trị Hợp đồng là:            VNĐ (……. bao gồm 8% thuế VAT)

(Bằng chữ: ....................................................................................................................... )

                                                                                                                       4.2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản  

Ngay sau khi hai bên thống nhất khối lượng công việc, giá cả hợp lý và ký Hợp đồng Bên A phải đặt trước cho Bên B số tiền tương ứng với 50% trên tổng giá trị hợp đồng.

Số tiền đặt trước: ....................... VNĐ (Bằng chữ: ....................................................... )                                               

 - Các công việc sau khi đã thực hiện xong, Bên A tiến hành nghiệm thu kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu và nhận đủ giấy tờ kèm theo, hóa đơn tài chính hợp lệ (nếu có), Bên A phải thanh toán hết cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng.

 

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN PHẠT.

            5.1. Bên A và Bên B sau khi ký kết hợp đồng, thống nhất ngày vận chuyển nếu vì bất cứ lý do gì một trong hai bên tự ý hủy bỏ Hợp đồng thì đều bị phạt 50% trên tổng giá trị hợp đồng.

            5.2. Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán tổng cước phí vận chuyển thì phải chịu phạt theo mức lãi suất chậm trả của tín dụng ngân hàng tại thời điểm đó/ 1 ngày chậm thanh toán.

 

ĐIỀU VI: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG.

            6.1. Trường hợp có phát sinh tranh chấp Hợp đồng hai bên sẽ bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được hai bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội giải quyết. Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên thua chịu.

            6.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự hết hiệu lực ngay sau khi các điều khoản của Hợp đồng đã được thực hiện xong mà không có khiếu nại của bên nào.

            Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Download hợp đồng chuyển văn phòng trọn gói

==> Click để Download

Mời bạn xem thêm dịch vụ chuyển văn phòng

ChatZalo Máy bàn024.36.422.422 Hotline0824.422.422